...

1.Verzamelen van persoonlijke informatie.
1.1 Pandoraiptv verzamelt persoonlijke informatie rechtstreeks van u wanneer u zich reistreert op onze site, aankopen doet of interactie heeft met onze diensten.
1.2 de informatie die we verzamelen kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie en alle andere informatie die nodig is om onze diensten aan u te leveren.

2.Gebruik van informatie verzameld door pandoraiptv.

2.1 we gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, evenals om nieuwe diensten te ontwikkelen.
2.2 uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om contact met u op te nemen over updates, promotionele aanbiedingen en andere relevante informatie.

3.Delen van persoonlijke informatie

3.1 Pandoraiptv deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven of wanneer de wet dit vereist.

4.Gegevensbeveiliging

4.1 pandoraiptv implementeert passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

5.Cookies en soortgelijke technologieën

5.1 onze Website pandoraiptv.net maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën om uw surfervaring te verbeteren.

6.Wijzigingen in het Privacybeleid

Contacteer ons

7.1 als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via Pandoraiptv2024@gmail.com

Houd er rekening mee dat deze sjabloon generiek is en moet worden aangepast aan de specifieke kenmerken van uw bedrijf en lokale privacywetgeving. Raadpleeg altijd een juridische professional om ervoor te zorgen dat uw Privacybeleid voldoet aan alle toepasselijke wetten.

How To Install IPTV Smarters Pro App on a Smart Tv

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.